Šilumos tinklai: ką svarbu apie juos žinoti?

Šildymo sistemos mūsų šalyje yra reikalingos maždaug pusę metų, tad labai svarbu pasirūpinti, kad šilumos tinklai neleistų prarasti šilumos energijos ir užtikrintų pakankamą šildymo efektyvumą. Žinoma, taip pat svarbu ir tai, kad būtų užtikrinamas pakankamas namų sandarumas – tokiu atveju namuose bus kur kas šilčiau, o jums neprireiks didelių investicijų, norint šilumą palaikyti.

Šilumos tinklų skirstymas ir derinimas tarpusavyje

Šilumos tinklai yra skirstomi į tris grupes: tai – magistraliniai tinklai, skirstomieji ir įvadiniai pastatų tinklai. Pirmiausia šiluma iš šilumos šaltinio patenka į magistralinius tinklus, tuomet skirstomieji šilumos tinklai nukreipia šilumą įvadiniams šilumos tinklams, ir galiausiai šiluma pasiekia individualius vartotojus. Šildymo tinklų sistema yra sudaryta iš šilumos šaltinio, kur pagaminama šiluma, vamzdynų, kuriais keliauja šiluma, ir reguliuojamų tinklų, kuriais šiluma pasiekia vartotojus. Jei šilumos tinklai turi būti montuojami individualiuose namuose, pravartu žinoti tai, kad šie darbai gali būti atliekami tuo pat metu, kai yra įvedami įvairūs inžineriniai tinklai – dujų tiekimo sistema, vandentiekis, ir t.t.

Šilumos tinklų įrengimas

Šie darbai yra pradedami nuo šilumos tinklų projekto parengimo. Vienu metu gali būti ruošiamas tik šilumos tinklų arba kelių inžinerinių tinklų įrengimo planas – tai priklausys nuo konkrečių jūsų poreikių. Jei tuo pat metu bus įrengiami keli inžineriniai tinklai, reikės laikytis tam tikrų atstumų, kurie garantuos, kad visi darbai bus atliekami saugiai ir be jokių trūkumų. Šilumos tinklų montavimas yra atliekamas laikantis ypatingai aukštų saugos reikalavimų bei standartų, nurodančių, kokie veiksmai yra patikimi, ir kurie yra priskiriami prie rizikos faktorių. Turi būti pasirūpinama, kad įrengti šilumos tinklai būtų atsparūs galimam neigiamam  aplinkos poveikiui (pavyzdžiui, dideliems temperatūrų svyravimams, ir pan.), o įrengtos konstrukcijos nedarytų neigiamo poveikio aplinkai. Dar viena būtina sąlyga – tai šilumos energijos tausojimas, nes visada siekiama, kad energetinis naudingumas būtų kuo aukštesnis.

Kreipdamiesi į specialistus visada galite būti ramūs, kad šilumos tinklai bus tinkamai sumontuojami, taigi, jums nereikės nerimauti, kad parengta sistema bus nesaugi ar nepakankamai efektyvi.